top of page

Naleving niet-concurrentiebeding

Een niet-concurrentiebeding neemt u als werkgever op in de arbeidsovereenkomst om uw belangen veilig te stellen. Het is echter mogelijk dat een ex-werknemer zoals een handelsvertegenwoordiger aan de slag gaat voor een concurrerend bedrijf uit de regio, dat uw klanten benaderd worden of dat hij of zij zelfs uw bedrijfsgeheimen doorspeelt. Of gaat uw ex-werknemer nog een stapje verder en heeft hij zelf een concurrerende vennootschap opgericht en werft hij uw personeel af?

U kunt zich op ons beroepen om na te gaan of het concurrentiebeding geschonden wordt of om daden van oneerlijke concurrentie vast te stellen. Concurrerende activiteiten jegens de werkgever tijdens de tewerkstelling zijn altijd ongeoorloofd.

Ontslagvergoeding

U kunt een ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valsheid in geschrifte. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht.

Anchor 1

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page