WIJ ZOEKEN ANTWOORDEN OP UW VRAGEN

PARTICULIEREN

 

Hebt u het gevoel dat er meer aan de hand is achter uw rug en wil u gewoon uitsluitsel? Hebt u een conflict met iemand? Wilt u een einde maken aan de situatie waar u zich op heden in bevindt? Is uw probleem geen prioriteit voor politie of parket of wordt u zelfs niet geloofd? Wij geven gericht advies op basis van de aard van uw probleem en kunnen voor u een strategie op maat van uw budget bepalen.

Wij zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn. Ons eindverslag, alsook de bijhorende overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal, kunnen voorgelegd worden aan uw advocaat en desgevallend in rechte gebruikt worden.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wij staan garant voor absolute discretie.

 
Onderzoeksdomeinen particuliere dossiers
Meer info gewenst? Contacteer ons.

© 2019 Engels & Partners vof - Detectives - Experten | FOD BiZa 14.1839.09 | GSM: 0493 49 42 42 | e-mail: info@engels-partners.be |